Misli sigurno, koristi DRIVESUNG.
Aplikacija pomaže vozačima u praćenju i promjeni loših vozačkih navika poput korištenja
mobilnog uređaja tokom vožnje. Potencijalne koristi su značajne, od smanjenja broja nesreća,
smanjenja troškova goriva, smanjenja premija osiguranja i bolje efikasnosti u poslovanju.
Aplikacija je jednostavna za upotrebu i uvježbavanju samodiscipline. Aplikaciju je moguće
koristiti i u online i offline režimu. Vozačima omogućuje učestvovanje u takmičenju SAFE
DRIVING. Sada možete kontrolisati upravljanje vašim vozilom.